Haapamäki hanke 2013!

Haapamäen Rautatieläismiljöö -hanke on Haapamäen kyläyhdistyksen käynnistämä kehityshanke, jonka tavoitteena on tuoda uusia ideoita ja voimavaroja kylän kulttuuriympäristön kunnostukseen sekä hyödyntää kulttuuriympäristöön liittyvää potentiaalia aiempaa enemmän kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hanke ohjaa Haapamäen perinteisen rautatieläisalueen toimintoja ja kunnostusta ja sen päämääränä on
• toimiva ja vireä perinteinen Haapamäen asemanseutu
• asemanseudun toimintojen suuntautuminen ja verkostoituminen
• asemanseudun hakeminen Unescon maailmanperintökohteeksi
• korjausrakentamiskeskuksen aikaansaaminen Haapamäelle
• asukkaiden itsenäisen toiminnan mahdollistava korjausrakentamisen opastusjärjestelmä
• kuva-, videoanimaatio- ja 3d-materiaalin tekeminen kehitys- ja esittelytarkoituksiin
Hankkeen aikana keskusteltiin laajasti Haapamäen asemanseudun toimintoihin linkittyvien tahojen kanssa. Yhteisen tahtotilan synnyttäminen eri toimijoiden välille on välttämätön edellytys hankkeen onnistumisen kannalta. Kolme hankkeessa kehitettyä Haapamäen tulevaisuuden visiota ovat:
Visio 1- Korjaamisen keskus
Visio 2- Matkailun keskus
Visio 3- Vireä etätyön keskus
Kolmesta vaihtoehtoisesta visiosta ei ole valittu jatkotyöstöön vain yhtä, vaan hyödynnetään kaikkien visioiden ideoita. Jo visiointivaiheen aluksi todettiin, että pelkkä rakennusten ja ympäristön kunnostaminen ei vielä riitä kulttuuriympäristön elinvoimaiseksi tekemiseen. Tarvitaan lisää yhteistyötä, ihmisiä, työpaikkoja ja elämää kylälle. Vision tavoitteena on aikaansaada Haapamäelle kestävää kehitystä korjaamalla rakennus kerrallaan kaikki keskeiset, korjausta vailla olevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät vanhat rakennukset vuosina 2014 – 2029. Samalla Haapamäestä kehitetään kansainvälisen tason matkailukohde. Tulevaisuuden Haapamäellä hyödynnetään perinteiden lisäksi uutta teknologiaa esim. matkailun paikkatietopalvelujen sekä mobiililaitteilla koodista luettavan opastetiedon muodossa. Liittämällä vanhoihin puitteisiin toteutusajankohdan uutta teknologiaa, saadaan myös nuoremman sukupolven matkailijat kiinnostumaan paikasta ja havaitsemaan sen erityislaatuisuus. Korjausrakentamiskeskus tarvitaan asukkaiden omaehtoisen vanhojen rakennusten korjaamisen tueksi. Keskuksessa toimiva korjausrakennuskoulu on ideoitu toimimaan entisen alakoulun rakennuksissa. Ammatillisen koulutuksen avulla saadaan korjausrakentamisen, perinnerakentamisen ja entisöivän korjauksen osaajia kolmen maakunnan alueelle. Korjausrakennushankkeisiin on saatavilla koulun opiskelijoista työvoimaa, jota kokenut mestari ohjaa.  Keskeisille kulttuurihistoriallisesti merkittäville rakennuksille ja viheralueille on ideoitu matkailua ja asumista palvelevia käyttötarkoituksia. Paikkoja ja toimintoja yhdistää radan varressa kulkeva kiskopromenadi. Hankkeen tuloksena on laadittu koko kulttuuriympäristön ja yhteistyöverkostot kattava pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma. Vision tavoitteena on ohjata kehitystä askel kerrallaan ja saada valtakunnallisesti merkittävä rautatieläismiljöö kunnostettua
ja elinvoimaiseksi seuraavan 15 -20 vuoden aikana.
Työn tilaaja: Haapamäen kyläyhdistys Ry
Työn toteutti: Avanto Arkkitehdit Oy
tekijät: Ville Hara ja Anu Puustinen
avustajat: Piotr Gniewek, Antti Westerlund, Laura NenonenAjankohta: 17.6.2013- 10.12.2013.
Lisätiedot ja kuvamateriaali:
Avanto Arkkitehdit Oy
Anu Puustinen, arkkitehti SAFA (yhteyshenkilö)
p.040-5773022
ark@avan.to